כתובת
חזון איש 29 בני ברק

משלוח חינם על רכישות מעל 300 ש"ח

מדיניות פרטיות

אמירוז (ע.מ.062856471) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של האתר כמפורט ‏להלן:‏

אנא קרא אותה בעיון

פרטיות

השימוש באתר החברה כרוך באיסוף ואגירת מידע  על המבקרים באתר. אמירוז רשאית  להשתמש במידע זה כדי לספק למבקרים באתר חווית גלישה מהנה  שמותאמת לכל מבקר באופן אישי. כך יתאפשר לאתר להתאים לכל מבקר התכנים המעניינים אותו ולהקל על המבקר באתר. חלק מהמידע מזהה אתכם באופן ‏אישי, בשמכם ובכתובתכם ומזהה מוצרים ושירותים שרכשתם. מידע זה נמסר על ידכם בעת הרישום באתר. חלק מהמידע אינו מזוהה אישית ואינו נשמר יחד עם ‏פרטיכם האישיים.

כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בו ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.

שמירה על סודיות

פרטי אמצעי התשלום של המבקרים באתר אינם נשמרים באתר. ‏

‏1. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי.‏

‏2. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים של חברת אחסון האתרים על מנת לשמור ככל ‏האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.‏

‏3. חברת הסליקה הנותנת שירותי סליקה באתר הינה חברת לאומי קארד ופייפאל, חברת בנקאות בינלאומית ‏אינטרנטית. במעמד ההזמנה, קרי הזמנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, ‏הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, כך שאתה יכול ‏לגלוש, להזמין מוצרים ולמסור את פרטיך בביטחון מלא.‏

‏4. בתשלום טלפוני באמצעות כרטיס אשראי האתר או מי מעובדיו לא שומרים העתק של פרטי ‏האשראי. הפרטים מוזנים ישירות במערכת הסליקה

אמירוז מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העיסקאות באתר. אמירוז רשאית להשתמש במידע אנונימי על המבקרים באתר לשם שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא ‏מציעה, או לצורך ניתוח שוק  ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

המידע נשמר בסביבה מאובטחת ומשמש אך ורק לצרכי אמירוז,  המידע אינו נמסר ‏לכל ‏גורם אחר אלא במקרים הבאים:‏

א. אם הדבר נחוץ לצורך השלמת הליך רכישה שבוצע.‏

ב. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב חשיפת הפרטים.‏

ג. אם הדבר יידרש על פי החוק.‏

רשימת דיוור

בעצם מסירת פרטיך לצורך ביצוע רכישה באתר ו/ או בעת רישום באתר,  הנך מביע את הסכמתך לקבל דברי פרסומת  ותוכן שיווקי ישירות לדוא”ל שלך   ו/או  כתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, ובין בכל דרך אחרת  בהתאם לפרטים שמסרת באתר החברה. ולא יהיה לך שום טענה לאמירוז בעניין זה.

לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת ‏הדיוור של האתר. לתשומת לבך, יש לך אפשרות בכל רגע נתון להודיע לאמירוז על סירובך לקבל דברי ‏פרסומת.

הודעת הסירוב מטעמך תינתן בדרך שבה שוגר אליך ‏דבר הפרסומת – על פי בחירתך, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל ‏שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה יותר לא יישלחו אליך הודעות דיוור.‏

‏ בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות; הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר ‏המידע של האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים שלך למעט בקשת המחיקה ‏עצמה ונתונים על פעולות שבוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.‏

סודיות המידע

אמירוז מאבטחת את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ‏ביותר. על אף האמור, אין אמירוז יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי ‏חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר. ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע  החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “אמירוז”‏כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, אמירוז לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ‏ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו.

מדיניות “cookie”

אמירוז   תהיה רשאית לשלוח אלייך קבצי  ‏”‏Cookie‏”‏ – “עוגיה”. לצורך הבטחת תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לצורך ‏איסוף נתונים סטטיסטיים אודות ‏השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיכם ‏האישיות. ‏בעשותך שימוש באתר החברה הינך  מתיר לחברה להשתיל “‏Cookie‏” על מחשבך, להשתמש במידע ‏האגור ב ‏Cookie‏ ולזהותך על פיו.‏

דין ושיפוט

תקנון זה הינו על פי חוקי מדינת ישראל בלבד ובכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או הקשורה ‏בו  תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל אביב – יפו ושם יהיה מקום השיפוט.‏

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

טבלת מידות טבעות